KDM

Głodnych nakarmić

glodnych_nakarmic

Spragnionych napoić

spragnionych_napoic

Nagich przyodziać

przyodziac

Podróżnych w dom przyjąć

podroznych_w_dom_przyjac

Więźniów pocieszać

wiezniow_pocieszac

Chorych nawiedzać

chorych_nawiedzac

Umarłych grzebać

umarlych_grzebac

Grzesznych upominać

grzesznych_napominac

Nieumiejących pouczać

nauczac

Strapionych pocieszać

strapionych_pocieszac

Wątpiącym dobrze radzić

watpiacym_radzic

Krzywdy cierpliwie znosić

krzywdy_cierpliwie_znosic

Urazy chętnie darować

urazy_chetnie_darowac

Modlić się za żywych i umarłych

modlic_sie