KDM
Nagich przyodziać

„Byłem nagi, a przyodzialiście Mnie” (Mt 25,36). Nagi to ubogi. „Ubogich zawsze będziecie mieć u siebie” (por. J 12,8) – mówił Pan Jezus. Najprostszym wypełnieniem tego uczynku miłosierdzia jest oddawanie swoich niepotrzebnych, a jeszcze nie zniszczonych ubrań w czasie zbiórek organizowanych akcje charytatywne.

Od czasu, gdy istnieją sklepu z używaną odzieżą, nawet najubożsi mają gdzie się zaopatrzyć i mogą zaspokoić swoje najbardziej palące potrzeby. Niestety z przykrością można zaobserwować, że w naszym kraju jest coraz więcej tych, którzy mają problemy z zaspokojeniem podstawowych potrzeb materialnych.
Każdy na miarę swoich możliwości powinien pomagać. Należy jednak pamiętać o tym, że nie chodzi o uspokojenie sumienia poprzez „dawanie tego, co nam zbywa”, czy sprzątanie własnych szaf, lecz o uczynek miłosierdzia, o dostrzeżenie Jezusa w drugim człowieku. Idea pomocy zmierza do dzielenia się tym, co ma wartość. Sam Jezus przypomina: „Kto ma dwa ubrania, niech podzieli się z tym, który nie ma” (Łk 3,11).